Business Economic Students Emerged as Runners-up at ‘The Economic Outlook 2020’

A team of second-year undergraduates of the Department of Business Economics was emerged as Runners-up at ‘The Economic Outlook 2020’ organized by the Department of Business Economics of the University of Colombo recently.
Team members included Ms. Bhagya Ranasinghe, Mr. Abdul Malik, Ms. Nisali Samarakkody and Ms. Isuri Fernando.

UltraSmash Chỉ huy sứ đồng tri
Tuesday September 08, 2020

Thông tin về game Tin Tức – Giới Thiệu – Bình Luận Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2. Thảo luận

The post UltraSmash Chỉ huy sứ đồng tri appeared first on Dua xe 3D.

The post Business Economic Students Emerged as Runners-up at ‘The Economic Outlook 2020’ appeared first on USJ – University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka.

Bé Thùy kính trễ Phó quản lĩnh
Tuesday September 08, 2020

Thư giãn Tại sao cưa gái luôn fail. Tưng bừng kỷ niệm topic 2 năm tuổi. Thảo luận trong ‘Thư

The post Bé Thùy kính trễ Phó quản lĩnh appeared first on Dua xe 3D.