Hướng dẫn MOD Yuri & RA2

Game Khác Game Chiến Thuật Command & Conquer Hướng dẫn MOD Yuri & RA2.
Thảo luận trong ”Command & Conquer” bắt đầu bởi Natit_Titan, 6/8/10.
Trang 241 của 241 trang 21/8/20 #4801

Thảo luận trong ‘Thư giãn’ bắt đầu bởi Brother_Crush
Thursday September 10, 2020

Thư giãn Hình Thư Giãn V66 – Mùa mưa bão nhưng sao nóng quá (SFW only – xem page 1).

The post Thảo luận trong ‘Thư giãn’ bắt đầu bởi Brother_Crush appeared first on Dua xe 3D.

Natit_Titan nói: ↑ Ready=48,8,1 Walk=0,6,6 Idle1=56,20,0,W Idle2=76,21,0,E Die1=114,15,0 FireUp=129,7,6 Paradrop=114,1,1 Cheer=97,17,0,SE cam ơn natit_titan.
, .

​ Tại sao lại chọn đá Granite làm vật liệu ốp bếp
Thursday September 10, 2020

Quảng cáo Quảng cáo Các quảng cáo khác Cung cấp đá ốp bếp chất lượng. Thảo luận trong ”Các quảng

The post ​ Tại sao lại chọn đá Granite làm vật liệu ốp bếp appeared first on Dua xe 3D.

21/8/20 #4802

cái cũ của nó như thế này: maikhoamkv nói: ↑ [vortigaunt] ;lih Cameo=vorticon AltCameo=vortuico Sequence=VortSequence FireUp=4 Crawls=no Remapable=yes PrimaryFireFLH=90,0,125 [VortSequence] Ready=48,1,1 Guard=48,1,1 Walk=0,6,6 FireUp=129,7,7 Idle1=97,17,0 Idle2=75,22,0 Die1=114,15,0 Die2=0,1,1 Die3=0,1,1 Die4=0,1,1 Die5=0,1,1 Cheer=56,19,0 Panic=0,6,6 rồi thêm cái Sequence của Natit_Titan cũng ko có tác dụng.
nó đi như ko có Sequence vậy đó.
làm sao đây.
Chỉnh sửa cuối: 22/8/20 , .

22/8/20 #4803

xem phần code bên rule xem, code bên artmd đúng rồi.
Sợ bên rule có dòng nào code nó panic khi bị ai bắn đó , .

22/8/20 #4804

maikhoamkv nói: ↑ [VORT] UIName=Name:vortigaunt Name=vortigaunt Image=VORTIGAUNT Category=Soldier Prerequisite=COM1GAYARD Primary=270VX4 ElitePrimary=270VX4E DeathWeapon=ChaosSuicide NavalTargeting=6 Strength=2727 SuppressionThreshold=5 ReselectIfLimboed=yes DefaultToGuardArea=yes Armor=special_1 TechLevel=-1 Turret=no IsTilter=no CrateGoodie=no Sight=6 Speed=9 Owner=VIE Cost=2000 Points=20 ROT=40 AllowedToStartInMultiplayer=no Crusher=no Crewed=no IsSelectableCombatant=yes Explosion=TWLT070,S_BANG48,S_BRNL58,S_CLSN58,S_TUMU60 VoiceSelect=TerrorDroneSelect VoiceAttack=TerrorDroneAttackCommand VoiceMove=TerrorDroneMove DieSound=TerrorDroneDie MoveSound=TerrorDroneMoveLoop MaxDebris=2 Locomotor={4A582741-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} MovementZone=Destroyer ThreatPosed=25 DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys Weight=.5 Parasiteable=no Explodes=no AccelerationFactor=5 DeaccelerationFactor=5 ZFudgeColumn=8 ZFudgeTunnel=13 Size=2 SelfHealing=yes Accelerates=false VehicleThief=yes Thief=yes C4=yes Bounty=yes Bounty.
Display=yes Bounty.
Value=27 làm ơn xem giùm mình với , .

​ Tại sao lại chọn đá Granite làm vật liệu ốp bếp
Thursday September 10, 2020

Quảng cáo Quảng cáo Các quảng cáo khác Cung cấp đá ốp bếp chất lượng. Thảo luận trong ”Các quảng

The post ​ Tại sao lại chọn đá Granite làm vật liệu ốp bếp appeared first on Dua xe 3D.

23/8/20 #4805

maikhoamkv nói: ↑ làm ơn xem giùm mình với tôi đã tìm ra nguyên nhân sau cả 1 tuần lễ tìm kiếm.
nguyên nhân là do viết chữ hoa với chữ thường.
haizzz.
mà bị bắt cóc đâu mất tiu rồi nhĩ.
, .

1/9/20 #4806

maikhoamkv nói: ↑ tôi đã tìm ra nguyên nhân sau cả 1 tuần lễ tìm kiếm.
nguyên nhân là do viết chữ hoa với chữ thường.
haizzz.
mà bị bắt cóc đâu mất tiu rồi nhĩ.
Tại bận việc quá nên ít lên , .

1/9/20 #4807

Natit_Titan nói: ↑ tại bận việc quá nên ít lên ngày nào tui cũng chờ tin bạn.
bạn biết cách xác định PrimaryFireFLH=100,-25,135 SecondaryFireFLH=100,-25,135 như thế nào ko.
, .

1/9/20 #4808

maikhoamkv nói: ↑ ngày nào tui cũng chờ tin bạn.
bạn biết cách xác định PrimaryFireFLH=100,-25,135 SecondaryFireFLH=100,-25,135 như thế nào ko.
này sao.
với DebrisAnims= là gì vậy.
, .

3/9/20 lúc 19:30 #4809

Tạ Hiếu Ngân Vệ úy.
Tham gia ngày: 18/10/18 Bài viết: 121 maikhoamkv nói: ↑ này sao.
với DebrisAnims= là gì vậy.
Mảnh vỡ Tạ Hiếu Ngân, .

4/9/20 lúc 11:21 #4810

maikhoamkv nói: ↑ này sao.
với DebrisAnims= là gì vậy.
Https://ppmforums.com/topic-37359/flh-finder-ra2ares/?sid=9f0825337170411d67079d14b952709a Xem hướng dẫn trong này , .

4/9/20 lúc 21:20 #4811

nhutmai Dân binh mắt toét.
Tham gia ngày: 3/3/20 Bài viết: 60 mod thêm một units mới làm sao để cho máy sử dụng units mới đó yk tấn công nhutmai, .

9/9/20 lúc 06:57 #4812

Trang 241 của 241 trang